Inscenizacja rozpocznie się 13 lipca 2024 r. godz 15:00, czyli za: 28 dni
 

Dla uczestników

Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Justycja polowa


Sponsor Serwisu Internetowego
Dobrodziej RR 2013 - INFOMAN

Gloria Artis dla Krzysztofa Góreckiego

Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Piękniejsza Polska

611 Rocznica Bitwy pod Grunwaldem

W sobotę, 17 lipca 2021 roku, mogliśmy obchodzić uroczystości upamiętniające 611 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Z powodu pandemii, już drugi rok z rzędu, obchody tego wydarzenia musiały odbyć się w ograniczonym charakterze. Jak rok temu tak i teraz, zabrakło licznie odwiedzających nas pasjonatów historii oraz turystów. Jednaj jak co roku przybyli rekonstruktorzy historyczni.


więcej


Komunikat w sprawie Dni Grunwaldu 2021

 

Biorąc pod uwagę zagrożenie spowodowane koronawirusem, podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznych Dni Grunwaldu oraz kolejnej inscenizacji bitwy.

 

Szanowni Państwo,

 

Od wielu lat rocznica Bitwy pod Grunwaldem jest świętem, które skupia uwagę miłośników historii z całego świata, a także gromadzi na Warmii i Mazurach dziesiątki tysięcy widzów i uczestników średniowiecznej inscenizacji.

 

Mamy świadomość, jak bardzo po długich miesiącach społecznej izolacji wszyscy wyczekujemy wielkich wydarzeń i powrotu do normalności. Jednak w związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej i uwarunkowań prawnych dotyczących organizacji wydarzeń masowych, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Warmii i Mazur oraz gości odwiedzających nasz region, z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznych Dni Grunwaldu oraz inscenizacji bitwy.

 

Dla uczczenia pamięci o Bitwie pod Grunwaldem, w 611. rocznicę chwały polsko-litewskiego oręża, zostanie zorganizowany, w odpowiednim reżimie sanitarnym, uroczysty apel z udziałem oficjalnych delegacji.

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

 

Przewodniczący Zarządu Fundacji Grunwald
Henryk Kacprzyk

 

Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Szymon Drej

 

Organizatorzy Historycznej Części Bitwy Pod Grunwaldem

Kapituła Bitwy pod Grunwaldem

Krzysztof Górecki, Jacek SzymańskiRozpoczynamy zapisy Rzemieślników i Kupców od 31.03.2021 do 31.05.2021

Rozpoczynamy zapisy rzemieślników i kupców na Dni Grunwaldu 2021, które zakończymy 31.05.2021. Warunkiem przyjęcia jest przestrzeganie punktów i wypełnienie regulaminu uczestnictwa w „Obozie Rzemieślników” oraz dokonanie wpłaty w nieprzekraczającym terminie do 16.06.2021. (ostateczny termin wpłacenia „Opłaty Kupieckiej”).

więcej
GRUNWALDZKA GALA - 23 "Inscenizacja" Bitwy pod Grunwaldem

Jak Państwo wiecie w tym roku planowana Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem została odwołana z racji sytuacji epidemiologicznej w kraju. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających Pola Grunwaldu, tak turystów jak i rekonstruktorów, musieliśmy podjąć tą trudną decyzję.

Nie oznacza to jednak, że tegoroczna Bitwa pod Grunwaldem zupełnie się nie odbędzie! Organizatorzy części historycznej Dni Grunwaldu wraz z rzeszą zaangażowanych i kreatywnych rekonstruktorów, przygotowała dla Państwa niesamowite wydarzenie, którego świadkami będziecie już 15 VII 2020. Wydarzenie to nosi nazwę GRUNWALDZKA GALA - 23 "Inscenizacja" Bitwy pod Grunwaldem i stanowić będzie niezwykłe starcie dowódców obu armii: Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena oraz Króla Władysława II Jagiełły. Całe przedsięwzięcie jak i starcie tych dwóch legendarnych wręcz postaci zaprezentujemy Państwu na Polach Internetu!

Aby dowiedzieć się więcej o całym wydarzeniu i być na bieżąco z aktualnościami ich dotyczącymi zapraszamy na oficjalne profile social media Inscenizacji Grunwaldzkiej:

https://www.facebook.com/pg/Grunwald1410Inscenizacja

YouTube ....................

Oświadczenie w sprawie Dni Grunwaldu 2020

Szanowni Państwo!

Dear Sir or Madam,

Sehr geehrte Damen und Herren!

Уважаемые Дамы и Господа!
          
     W trosce o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz gości odwiedzających nasz region, biorąc pod uwagę zagrożenie spowodowane koronawirusem, z przykrością musieliśmy podjąć trudną, ale jedyną odpowiedzialną w tej sytuacji decyzję o odwołaniu tegorocznych Dni Grunwaldu oraz inscenizacji bitwy.
     Jest nam tym bardziej przykro, że tegoroczna edycja miała mieć charakter wyjątkowy, ze względu na okrągłą, 610. rocznicę pamiętnej bitwy. Bezpieczeństwo i zdrowie Polek i Polaków, turystów oraz uczestników inscenizacji z kraju i ze świata jest jednak najważniejsze.
     Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkamy się w przyszłym roku, tym bardziej spragnieni bitewnego chrzęstu zbroi oraz przepięknej lekcji patriotyzmu, której w tym historycznym miejscu doświadczaliśmy niezmiennie od 23 lat.
          
      Z grunwaldzkim pozdrowieniem,

organizatorzy:
Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Narodowe Centrum Kultury
Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
Henryk Kacprzyk, prezes Fundacji Grunwald
Krzysztof Górecki i Jacek Szymański, organizatorzy części historycznej Dni Grunwaldu

 

 

 

Dear Sir or Madam,
      In the interest of public safety of the inhabitants of the Warmia and Mazury Voivodeship and guests visiting our region, taking into account the threat caused by the coronavirus, we regretfully had to take the difficult, but the only responsible decision in this situation to cancel this year's Grunwald Days and staging the battle.
       We are all very sorry because this year's edition was to be unique, due to the 610th anniversary of the memorable battle. Safety and health of the Polish women and men as well as tourists and participants of the battle from Poland and abroad is the most important.
       We are deeply convinced that we will meet next year, looking forward to the battle crunch of the armour and the beautiful lesson of patriotism, which we have experienced unchanged in this historic place for 23 years.

With Grunwald greetings,

organizers:
Gustaw Marek Brzezin, Marshal of the Warmia and Mazury Voivodeship
National Centre of Culture
Szymon Drej, Director of the Museum of the Battle of Grunwald
Henryk Kacprzyk, President of the Grunwald Foundation
Krzysztof Górecki and Jacek Szymański, organizers of the historical part of the Grunwald DaysSehr geehrte Damen und Herren!
       Im Zusammenhang mit der aktuellen epidemiologischen Bedrohung durch die COVID-19-Coronavirus-Epidemie und aus Sorge um die öffentliche Sicherheit der Einwohner der Woiwodschaft Ermland-Masuren und die Gäste, die unsere Region besuchen, bedauern wir, zu informieren, dass die diesjährigen Grunwald- Gedenkfeiern und die Inszenierung der Schlacht abgesagt sind. Das war eine schwierige aber einzige verantwortliche Entscheidung angesichts der aktuellen Situation.
       Es ist äußerst bedauerlich, dass die diesjährige Edition besondere anlässlich des runden 610. Jahrestags der ereignisreichen Schlacht würde. Nichtsdestoweniger, sind die Sicherheit und die Gesundheit von Polinnen und Polen, Touristen, und alle Menschen, die an der Inszenierung beteiligt sind, die wichtigsten Sachen für uns.
       Wir glauben fest daran, dass wir nächstes Jahr zusammentreffen werden und wir werden noch mehr begierig auf den Schlachtgesang und die Patriotismus-Unterricht, die unvermindert ein wunderschönes Erlebnis seit 23 Jahre in diesem historischen Platz ist.

Mit Grunwaldgrüßen,

Die Ogranisatoren:
Gustaw Marek Brzezin,  der Marschall der Woiwodschaft Ermland-Masuren
Das Nationale Kulturzentrum
Szymon Drej, der Direktor der Museums der Schlacht von Grunwald
Henryk Kacprzyk, der Präsident der Grunwald Stiftung
Krzysztof Górecki und Jacek Szymański, die Organisatoren des historischen Teils der Grunwald- Gedenkfeiern


Уважаемые Дамы и Господа!
       С глубоким сожалением, в  интересах общественной безопасности жителей Варминско-Мазурского воеводства и посещающих наш регион гостей, учитывая вызванные коронавирусом угрозы, мы были вынуждены принять трудное, но единственно ответственное решение в данной ситуации, и отменить в этом году «Дни Грюнвальда», а также историческую реконструкцию Грюнвальдской битвы.            
       Наше огорчение вызвано еще и тем, что в настоящем году это мероприятие должно было иметь особенно торжественный характер в связи с круглой 610-й годовщиной памятного сражения.  Однако безопасность и здоровье жителей Польши, туристов, а также участников мероприятия по исторической реконструкции, и из нашей страны, и из-за рубежа, является для нас самым главным.
       Мы глубоко уверены, что встретимся в будущем году, охваченные еще большей жаждой услышать скрежет доспехов на поле брани, в очередной раз, получить великолепный урок патриотизма, который можем проходить в этом историческом месте неизменно уже 23 года.

С грюнвальдским приветом!

Организаторы:
Маршал Варминско-Мазурского воеводства  Густав Марек Бжезин
Национальный центр культуры
Директор Музея Грюнвальдской битвы  Шимон Дрей
Председатель Фонда «Грюнвальд» Хенрик Кацпшик
Организаторы исторической части «Дней Грюнвальда» Кшиштоф Гурецкий и Яцек Шиманьский

Zapisy na warsztaty śpiewu chorałowego - PROGRAM -

-  ZAPISY NA WARSZTATY ŚPIEWU CHORAŁOWEGO ORAZ ICH PROGRAM -
Od dnia 16.04.2020  do 30.06.2020 Ruszają zapisy na Warsztaty Chorału Gregoriańskiego
Scholi Grunwaldzkiej. Zainteresowanych uprasza się o

więcej
Turniej łuczniczy "EFENDI"

Informacje na temat turnieju:

więcej
MECENASI i SPONSORZY 2019 Turniejów cerskich oraz Obozu Rekonstruktorów Historycznych
 1. MIECZE - Dariusz Maciejko, http://miecze.pl/
 2. BALTIC GLASS kwas chlebowy, Monika i Robert Antoszewscy, http://www.kwas-chlebowy.pl/#head
 3. DOMINUS, Ryszard Kuśmierowski, http://www.dominus.info.pl/bombardy.html
 4. TKANINY DĄBROWY Tomasz Zgirski https://www.facebook.com/tkaniny.dabrowy/
 5. BARTOSZE Ryszard Zgirski https://www.facebook.com/bartosze.swarancza 
 6. FUNDACJA BIELIK - Arkadiusz Rutkowski - http://fundacjabielik.pl/  
 7. WEŁNIANY KRAM Karolina Krueger https://www.facebook.com/WelnianyKram/
 8. WYDAWNICTWO PERGAMENA - http://www.pergamena.pl/
 9. WOJMIR Rzemiosło Art. - Dawid Goniwiecha -  http://www.wojmir.pl  
 10. ŁOBOS TKANINY Krzysztof Łobos https://www.facebook.com/lobos.tissus/?pnref=lhc
 11. SPES MEDIEVAL MARKET & HISTENTS - Grzegorz i Aleksander Zmuda Trzebiatowski http://www.medieval-market.com/pl  http://www.pl.histents.com/
 12. ARTEFAKT - Paweł Obłoza
 13. ALADIN BRWILIŃSKI Kowalstwo Artystyczne
 14. MISIEK  - Andrzej Ginter
 15. DR. NAMIOT Darek Mykietyszyn - https://www.facebook.com/DrNamiot/
 16. MORE MAIORUM Mieszczanie Grodu Konitz  - Jarosław Draws - https://www.facebook.com/mieszczanie
 17. WOTAN Pracownia Płatnerska - Bartosz Łysko - http://platnerz-wotan.pl
 18. GRÓD RYCERSKI koło Byczyny EFENDI Andrzej Kościuk - https://grod.pl.tl/
 1. KAJETAN - Kajetan Włodarski - https://www.facebook.com/kajetanbuty/
 2. PIOTR-STOLARZ meble, Piotr Zawieja, https://www.facebook.com/stolarzpiotr?ref=hl  
 3. BONUM SARTORES Pracownia Stroju Histor. - Bartosz Lipniewski https://www.facebook.com/bonum.sartores?ref=ts&fref=ts
 4. LORIFACTOR, repliki historyczne Łukasz Lewandowski, http://www.lorifactor.pl/sklep/index.php  
 5. BOHURTSHIELDS - Piotr Cherkowski
 6. ŁUKBIS - HERBIS Adam Bisok - http://www.lukbis.pl/
 7. MEDIEVAL SHOES, Rafał Wójcik, https://www.facebook.com/pozytywnyrafal/media_set?set=a.4083798667884.1073741825.1670150951&type=3
 8. ARMORIS, https://www.facebook.com/pages/category/Company/Armoris-Pracownia-P%C5%82atnerska-638891392829064/      
 9. NEPHILIM FIRE &LIGHT SHOW - https://www.facebook.com/nephilim.fire/
 10. BROŃ BIAŁA - Sylwester Tylko
 11. CERAMIKA KOPICZKO Magdalena https://www.facebook.com/ceramikakopiczko/
 12. MIODOSYTNIA DZIKI MIÓD - Krzysztof Piwowar, https://www.dzikimiod.pl/
 13. Anonimowy Darczyńca wspierający Turniej Bardów oraz Bojowy Turniej "Samoczwart"
II Turniej bardów - Benefis zespołu Roderyk

Zapraszamy wszystkich serdecznie na II Turniej bardów, który odbędzie się w dniach:

więcej
Turniej łuczniczy "ruchome cele”

Moi drodzy,
Z przykrością muszę powiadomić, że w tym roku turniej „łuczniczy – ruchome cele” nie odbędzie się z przyczyn osobistych. Przez wiele lat przygotowanie turnieju i jego przeprowadzanie sprawiało mi szczególną przyjemność, także z tego powodu, że uczestnicy doskonale się na nim bawili. Jeżeli tylko okoliczności na to pozwolą, turniej zostanie wznowiony w przyszłym roku.
Przy okazji, chciałbym podziękować Krzysztofowi Góreckiemu za umożliwienie i pomoc przy organizacji turnieju oraz sponsorom nagród, dzięki którym turniej stał się wyjątkowym wydarzeniem.

 

Pozdrawiam
Dorian John
Poczet Rycerski Herbu Fastolf

Licznik odwiedzin:  8830075Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik